Pokeris

kazino_stalu_nuoma_poker_3

Trumpa pokerio istorija

Daugelis nagrinėjusių pokerio istoriją negali sutarti, nuo kada skaičiuoti pokerio istorijos pradžia. Vieni jų, pokerio šaknis įžvelgia dar penkioliktajame amžiuje. Kiti gi sako, kad tikrąja pokerio pradžia derėtų laikyti devynioliktą amžių.

Pirmieji teigia, kad pokerio šaknys slypi persų žaidime „Nas“. Anot šios teorijos, žaidimą, matyt kryžiaus žygių metu iš persų išmoko žaisti vokiečiai. Jie ir importavo šį žaidimą į Europą, o jam paplitus ir europiečiams atradus Ameriką, jis buvo importuotas ir į ją. Ši teorija, matyt, remiasi europiečių noru būti pokerio pradininkais, nes amerikiečiai dažnai mėgsta girtis, kad jie yra geriausi pokerio žaidėjai ir būtent jie išmokė pasaulį šio žaidimo.

Kita pokerio istorijos teorija ir jos šalininkai teigia, kad pokeris buvo visiškai naujas žaidimas, kuris buvo sukurtas paėmus geriausias savybes iš kitų kortų žaidimų, tačiau jis neturi nei vienos dominuojančios ankstesnių žaidimų gijos.

Amerikietiško pokerio atsiradimo šalininkai teigia, jog pokeris atsirado kažkur Misisipės upės regione (iš čia gal būti kildinamas pokerio terminas „river“). Pasak jų, žaidėjai gavę kortas darė statymus, kuris sugebės gauti geriausią kortų kombinaciją. Įdomu tai, kad pačioje pradžioje pokeris buvo žaidžiamas su dviejų tipų kortų kaladėmis 20 kortų kaladė buvo skirta jei buvo žaidžiama dviese ir 52 jei buvo daugiau žaidėjų.

Po to kai pokeryje buvo pradėta naudoti taip vadinama 52 kortų angliškojo tipo kortų kaladė jame atsirado „spalvos“ kombinacija, dar vadinama flušu („flush“). Kiek vėliau atsirado ir kitų pokerio variacijų ir kombinacijų pvz. eilė arba „straitas“ (straight).

Pokerio taisyklės

Pasaulyje egzistuoja begalės skirtingų pokerio rūšių bei atmainų, žemiau pateikiamos Lietuvoje populiariausų pokerio rušių taisyklės:

Oazės pokeris (Oasis poker)

Oazės pokeris (Oasis poker) – tai kortų lošimas tarp krupjė ir lošėjo. Lošimui naudojama 52 kortų malka.

Kiekvienas žaidėjas deda vertinius žetonus ant statymams skirtos vietos ir gauna 5 užverstas kortas. Krupjė taip pat gauna 5 kortas iš kurių paskutinė atverčiama. Žaidėjas pažiūrėjęs savo kortas ir priklausomai nuo kortų derinio nusprendžia – dalyvauti lošime ar ne. Norint dalyvauti reikia padaryti antrą statymą (dvigubai didesnį už pirmą) ir padėti kortas ant stalo. Nenorintis dalyvauti lošime žaidėjas padeda kortas ant stalo, kurias paima krupjė, statymą žaidėjas praranda.

Kiekvienas lošėjas gali pakeisti 1 arba 2 kortas sumokėjęs už kiekvieną keičiamą kortą sumą lygia pradiniam statymui. Žaidėjas , norintis pakeisti kortas, turi padėti jas priešais save ant stalo, uždėdamas ant keičiamų kortų reikiamą sumą. Krupjė patikrina padėtą keitimui statymą ir nuo malkos viršaus duoda žaidėjaui reikaimą kortų skaičių.
Visiems žaidėjams baigus daryti statymus, krupjė atverčia savo kortas ir lygina su žaidėjų turimais kortų deriniais. Laimi žaidėjas , kurio kortų derinys didesnis už krupjė. Krupjė atvertus savo kortas lošimas įvyksta tik tada, kai jis turi bent vieną išvardintų kortų derinių. Neturėdamas tokių derinių krupjė išmoka žaidėjams pradinius statymus.

Oazės žirgyno pokeryje naudojamos kombinacijos ir išmokėjimai už jas
Derinio pavadinimas Derinio aprašymas Ante išmokėjimas Bet išmokėjimas
Karališkoji rūšis („Royal flush“) tos pačios rūšies tūzas, karalius, dama, valetas, dešimtakė; 1:1 1:100
Rūšis iš eilės („Straight flush“) penkios tos pačios rūšies kortos iš eilės. Tūzas skaičiuojamas kaip aukščiausia ir kaip žemiausia korta derinyje; 1:1 1:50
Keturios vienodos („Four of kind“) keturios tos pačios vertės kortos (pvz., keturios septynakės); 1:1 1:20
Pilnas namas

(„Full house“)

trys vienodos kortos ir pora (pvz., trys šešakės ir du valetai); 1:1 1:7
Rūšis

(„Flush“)

penkios tos pačios rūšies kortos. Į jų eiliškumą neatsižvelgiama; 1:1 1:5
Eilė

(„Straight“)

penkios iš eilės einančių skirtingų rūšių kortos (pvz.; penkakė, šešakė, septynakė, aštuonakė, devynakė). Tūzas gali būti skaičiuojamas kaip vienas arba kaip aukščiausia korta derinyje. Pereinama eilė negalima( pvz. valetas, dama, karalius, tūzas, dvejetas). 1:1 1:4
Trys vienodos („Three of Kind“) trys tos pačios vertės kortos ( pvz., trys damos); 1:1 1:3
Dvi poros

(„Two Pairs“)

derinys, kurį sudaro dvi tos pačios vertės kortų poros (pvz., dvi damos ir dvi dešimtakės); 1:1 1:2
Viena pora

(„One Pair“)

dvi tos pačios vertės kortos (pvz., du valetai); 1:1 1:1
Tūzas Karalius („Ace King“) Bet kurios rūšies tūzas ir karalius 1:1 1:1

“Kazino Teksaso Pokeris” (“Casino Texas Hold’em Poker”)

“Kazino Teksaso Pokeris” (“Casino Texas Hold’em Poker”), Norint pradėti lošimą lošėjai statymo laukelyje (“Ante”) stato pradinį statymą. Krupjė išmaišo kortas, ir lošėjai jas perskiria. Tada krupjė visiems lošėjams ir sau išdalija po dvi užverstas kortas. Lošėjai jas pasižiūri.
Krupjė viduryje stalo padeda tris atverstas kortas iš kortų malkos. Lošėjas matydamas savo dvi ir tris atverstas “pirkimo” kortas sprendžia, ar dalyvauti lošime toliau.
Jei lošėjas nutaria pasitraukti iš lošimo, jis praranda pradinį statymą (“Ante”). Jei lošėjas nutaria dalyvauti lošime toliau, jis turi ant langelio “šaukti” (“Call”) pastatyti statymą, (atsakymą) lygų dvigubam pradiniam statymui (“Ante”).
Kai visi statymai sutvarkyti, krupjė iš kortų malkos verčia dar dvi kortas, padeda stalo viduryje ir atsiverčia savo užverstas dvi kortas, kurios lošėjų pirkime nedalyvauja.
Lošėjų tikslas – iš turimų dviejų ir atverstų penkių “pirkimo” kortų sudaryti kuo aukštesnį penkių kortų pokerio derinį, nuo kurio ir priklausys išlošta suma.
Krupjė išmoka laimėjimus, jei iš savo dviejų ir atverstų penkių “pirkimo” kortų gali sudaryti ne mažesnę kaip ketvertų porą. Jei derinys yra žemesnis arba jo nėra, likusiems lošime lošėjams išmoka pradinį statymą.
Krupjė turėdamas ketvertų porą, ar didesnę, ją lygina su kiekvieno lošėjo deriniu. Jei lošėjas turi žemesnį derinį , – jis pralošia, jo statymai nuimami. Jei lošėjas turi didesnį derinį, krupjė išmoka jam laimėjimą ir lošėjui grąžinami statymai.
Jei aukščiausias penkių kortų derinys iš septynių kortų vienodas ir pas lošėją ir pas krupjė, tada skelbiamos lygiosios, statymai neišmokami ir nenuimami. (Pvz.: krupjė iš penkių kortų atvertė aukščiausią kortų derinį ).

Kazino Teksaso pokeryje naudojamos kombinacijos ir išmokėjimai už jas

Derinio pavadinimas

Derinio aprašymas

Bet išmokėjimas

Ante išmokėjimas

Karališkoji rūšis („Royal flush“)

tos pačios rūšies tūzas, karalius, dama, valetas, dešimtakė;

1:1

1:50

Rūšis iš eilės („Straight flush“)

penkios tos pačios rūšies kortos iš eilės. Tūzas skaičiuojamas kaip aukščiausia ir kaip žemiausia korta derinyje;

1:1

1:20

Keturios vienodos („Four of kind“)

keturios tos pačios vertės kortos (pvz., keturios septynakės);

1:1

1:10

Pilnas namas

(„Full house“)

trys vienodos kortos ir pora (pvz., trys šešakės ir du valetai);

1:1

1:3

Rūšis

(„Flush“)

penkios tos pačios rūšies kortos. Į jų eiliškumą neatsižvelgiama;

1:1

1:2

Eilė

(„Straight“)

penkios iš eilės einančių skirtingų rūšių kortos (pvz.; penkakė, šešakė, septynakė, aštuonakė, devynakė). Tūzas gali būti skaičiuojamas kaip vienas arba kaip aukščiausia korta derinyje. Pereinama eilė negalima( pvz. valetas, dama, karalius, tūzas, dvejetas).

1:1

1:1

Trys vienodos

(„Three of Kind“)

trys tos pačios vertės kortos ( pvz., trys damos);

1:1

1:1

Dvi poros

(„Two Pairs“)

derinys, kurį sudaro dvi tos pačios vertės kortų poros (pvz., dvi damos ir dvi dešimtakės);

1:1

1:1

Viena pora

(„One Pair“)

 (ne žemesnė negu ketvertų)

dvi tos pačios vertės kortos (pvz., du valetai);

1:1

1:1